Tarjei Aasen

Selskapsrett

Advokat Tarjei Aasen bistår en rekke bedrifter rundt om i hele landet. Ta gjerne kontakt for en gjennomgang av bedriftens behov. Relevante saksområder kan for eksempel være opprettelse og kvalitetssikring av kontrakter, arbeidsrettslige problemstillinger, forhandlinger, og prosedyre/bistand i rettsapparatet.

Salg av leilighet/ fast eiendom

Advokat Tarjei Aasen bistår både private og utbyggere/firma med det formelle ved overdragelse av fast eiendom. Både for utbyggerfirma og for private kan det tilbys en svært konkurransedyktig fastpris. Dette inkluderer utarbeidelse av kontrakt, kontraktsmøte, arbeid med tinglysing/ pantedokumenter, samt avslutning og oppgjør. Advokat Aasen har godkjenning og forsikring som eiendomsmegler. Ta kontakt for mer informasjon. Ved kontakt til advokatkontoret bes det om at det refereres til dette tilbudet på advokataasen.no

Arv – Testament – Skifte

Advokat Aasen tilbyr alle klienter en gratis konsultasjon i forbindelse med arv, opprettelse av testament, og skifteoppgjør for øvrig. Arveavgiften er nå fjernet, men arveoppgjøret skal gjennomføres, og mange har spørsmål i den forbindelse.

Fast bosted og samvær – barn

Advokat Tarjei Aasen har meget solid erfaring innen barnefordelingssaker. Ta kontakt dersom du har spørsmål du ønsker svar på. Relevante problemstillinger kan være spørsmål om hvor barnet skal bo etter et samlivsbrudd, hvor mye samvær det bør være hos den andre forelderen, og spørsmål tilknyttet foreldreansvaret. Mange klienter vil få omkostningene dekket av ordningen med fri rettshjelp/sakførsel. Advokat Aasen vil opplyse om du fyller vilkårene for dette.

Gratis konsultasjon

Både nye og eksisterende klienter vil få en gratis konsultasjon, enten pr. telefon eller i møte, for en gjennomgang av sin sak. Dette er i de fleste tilfeller tilstrekkelig til å få klarlagt hva som eventuelt bør gjøres videre i saken. Du vil her få råd og veiledning uten forpliktelser.  

Velkommen til Advokat Tarjei Aasen

Advokat Tarjei Aasen bistår både private og bedrifter – og har kontor på Moa i Ålesund kommune. De er velkommen til våre nye flotte kontorer på Amfi Moa Gård – 4 etg (heis ved McDonalds/Narvesen) Vennligst bruk kontaktskjemaet på siden, eller ring kontoret på telefon 70 15 55 00, og be om en avtale med advokat Aasen.

Barnevern

Advokat Tarjei Aasen tar på seg oppdrag i barnevernsaker. Det er en stor fordel å ta kontakt tidlig slik at vi sammen kan forberede saken best mulig, både i saker der barnevernet har varslet om at det kan bli sak for nemda, i saker der foreldre ønsker barn tilbakeført, og ved andre spørsmål. Som hovedregel er advokatbistand i slike saker dekket av det offentlige i sin helhet.